Beseda s pacienty s IPF a jejich blízkými: 28. listopadu 2016

Sdružení pacientů s idiopatickou plicní fibrózou organizuje cyklus besed zaměřených na témata, která pro Vás a Vaše blízké mohou být zajímavá, ale při ambulantní kontrole u lékaře na ně nemusí zbýt čas. Přitom tato problematika bývá obvykle pro nemocné velmi důležitá.


Jedná se především o plicní rehabilitaci, psychologickou péči, sociální podporu, možnosti nutričních opatření a jejich vlivu na Vaše onemocnění, o plicní transplantaci a podobně, s přihlédnutím k Vašim přáním a požadavkům.

Jako další přijde na řadu beseda s doc. MUDr. Pavlem Kohoutem, Ph.D. Beseda na téma „Výživa a nutriční doporučení u nemocných s IPF“ se bude konat 28. listopadu 2016 v 15:30 hodin v seminární místnosti Centra pro vědu a vzdělávání Thomayerovy nemocnice, pavilón A1, 1. patro – lze použít výtah.

Témata k diskuzi:

  • Jaká je moje optimální tělesná hmotnost a jak ji dosáhnout?
  • Na koho se mohu obrátit, pokud se mi nedaří snížit svoji tělesnou hmotnost?
  • Jaké výživové doplňky jsou pro mě vhodné?

Velmi prosíme zájemce, aby účast na besedě (můžete si s sebou přivést i kohokoliv z rodiny nebo jinou blízkou osobu) potvrdili e-mailem na info@plicnifibroza.cz nebo martina.sterclova@ftn.cz.

29. 9. 2016 plicnifibroza.cz


Zpět