Beseda s pacienty s IPF a jejich blízkými: 13. února 2017

Sdružení pacientů s idiopatickou plicní fibrózou organizuje cyklus besed zaměřených na témata, která pro Vás a Vaše blízké mohou být zajímavá, ale při ambulantní kontrole u lékaře na ně nemusí zbýt čas. Přitom tato problematika bývá obvykle pro nemocné velmi důležitá.


Dne 13. února 2017 (pondělí) se bude v Thomayerově nemocnici konat beseda o novinkách v diagnostice a léčbě idiopatické plicní fibrózy. Dále bude představen projekt pacientských organizací sdružujících nemocné s idiopatickou plicní fibrózou; posluchači budou také informováni o činnosti Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN).

Besedy se zúčastní: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., MUDr. Stanislav Kos, CSc. a MUDr. Martina Šterclová

Beseda se bude konat 13. února 2017 v 15:30 hodin v seminární místnosti Centra pro vědu a vzdělávání Thomayerovy nemocnice, pavilón A1, 1. patro – lze použít výtah.

Velmi prosíme zájemce, aby účast na besedě (můžete si s sebou přivést i kohokoliv z rodiny nebo jinou blízkou osobu) potvrdili e-mailem na info@plicnifibroza.cz nebo martina.sterclova@ftn.cz.

12. 1. 2017 plicnifibroza.cz


Zpět