Výsledky projektu EMPIRE v mezinárodní odborné literatuře

Postupný rozvoj projektu EMPIRE z národního registru pacientů s IPF do významného mezinárodního projektu, který nyní pokrývá již 11 zemí, a dlouhá doba sledování rozsáhlé kohorty pacientů se projevují i v podobě vznikajících odborných publikací.


V letech 2018 a 2019 vyšly celkem tři články v časopisech indexovaných v databázi Web of Science („impaktované časopisy“), dva z nich již zaznamenaly i citační ohlas.

Přehled nejen těchto výstupů je k dispozici na stránce „Publikace“.

3. 9. 2019


Zpět