Projekt EMPIRE prezentován na výročním kongresu European Respiratory Society

Více než 20 tisíc odborníků na nemoci plic se na přelomu září a října 2019 setkalo v Madridu. V rámci konference byly prezentovány i dva postery založené na datech z registru EMPIRE.


Jednalo se o postery prof. M. Vašákové s názvem „Long-term overall survival and progression-free survival in idiopathic pulmonary fibrosis treated by pirfenidon or nintedanib or their switch. Real world data from the EMPIRE registry” a prof. N. Mogulkoc nazvaný „Differences between ANCA positive and negative lung fibrosis cases without vasculitis“.

Kromě toho se během kongresu konalo i 10. zasedání řídicího výboru (Steering Committee) projektu EMPIRE. Všem zúčastněným členům výboru patří dík za podněty pro další rozvoj projektu a všem zapojeným centrům a lékařům za zadávání pacientů do registru.

2. 10. 2019


Zpět