Krvácivé příhody u pacientů s IPF léčených antifibrotiky

Cílem této studie založené na datech z registru EMPIRE bylo zkoumat výskyt krvácivých příhod u pacientů s IPF, kteří jsou léčeni antifibrotiky a zároveň dostávají i antikoagulační/antiagregační léčbou.


Zejména užívání nintedanibu, tyrozinkinázového inhibitoru, může být spojeno se tvýšeným rizikem krvácení. Proto byli z klinických studií nintedanibu u IPF vyřazeni pacienti s dědičnými predispozicemi ke krvácení a ti, kteří dostávali antikoagulační/antiagregační léčbu.

Studie prokázala, že incidence krvácení je v klinické praxi u pacientů léčených antifibrotiky velmi nízká. Z celkových 2794 pacientů byla krvácivá příhoda zaznamenána pouze u jednoho pacienta s pirfenidonem a u sedmi pacientů s nintedanibem, přičemž pět z nich nemělo antikoagulační či antiagregační léčbu. Nízký výskyt událostí tak potvrdil bezpečnost léčby antifibrotiky při současném podávání antikoagulační nebo antiagregační léčby u pacientů s IPF.

Citace: Kolonics-Farkas A, Šterclová M, Mogulkoc N, Kus J, Hájková M, Müller V, Jovanovic D, Tekavec-Trkanjec J, Littnerová S, Hejduk K, Vašáková M. Anticoagulant use and bleeding risk in Central European patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) treated with antifibrotic therapy: real-world data from EMPIRE. Drug Safety 2020.

4. 8. 2020


Zpět