Odborné publikace EMPIRE v roce 2021

V roce 2021 přispěl projekt registru EMPIRE do světové studnice vědomostí o IPF dvěma publikacemi. Obě jsou přístupné veřejnosti v režimu open access.


Studie M. Doubkové a kolektivu českých pneumologů a genetiků hledala souvislost mezi genetikou pacientů a úspěšnosti antifibrotické léčby. V článku zpracovaném A. Kolonics-Farkas a mezinárodním kolektivem autorů jsou popsány rozdíly mezi jednotlivými zeměmi zapojenými v EMPIRE z hlediska charakteristik pacientů v době diagnózy, resp. vstupu do registru a z hlediska přístupnosti k léčbě. Přehled všech publikací je k dispozic na příslušné stránce.

23. 12. 2021


Zpět