Schůzka lékařů z ČR

Dne 18. 6. se uskuteční setkání lékařů participujících na registru EMPIRE v rámci České republiky, které bude součástí schůzky sekce pro IPF, v předpokládaném čase 18.00-19.00 hod.


Čas a přesné místo konání bude upřesněno.

Předmět schůzky:

  • pravidla projektu
  • informace ohledně elektronického systému sběru dat
  • dotazy z klinické praxe

11. 6. 2015


Zpět