Kongres CHEST 24.–28. 10. 2015, Montreal

Ocenění pro lékaře Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice.


V rámci kongresu Americké společnosti hrudních lékařů (American College of Chest Physicians) bylo lékařům Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice 25. 10. 2015 uděleno finanční ocenění, které umožňuje pokračovat ve výzkumu tzv. prognostických biomarkerů IPF, tj. parametrů stanovitelných z krve nebo tekutiny získané bronchoalveolární laváží, které by nám v době stanovení diagnózy dokázaly předpovědět, jak bude onemocnění u konkrétního pacienta probíhat, případně jakou léčbu můžeme doporučit.

26. 10. 2015 plicnifibroza.cz


Zpět