Perceptorship IPF 5.–6. 11. 2015, Vídeň

Stručné informace z návštěvy specialistů na IPF v Rakousku.


Původně bylo zamýšleno, že setkání lékařů zabývajících se problematikou IPF, proběhne ve vídeňské nemocnici Otto Wagnera, bude spojeno s návštěvou Pneumologické kliniky a zaměřeno na to, jak prakticky místní tým postupuje v péči o nemocné s touto nemocí. Z technických důvodů nebyl původní program realizován, setkání proběhlo formou přednášek pokrývajících problematiku IPF. Za velice zajímavé považujeme zejména zkušenosti vídeňského transplantačního týmu. Transplantováni jsou zde nejen občané Rakouska, ale i jiných evropských států, ve kterých sice není transplantační program dostupný, nicméně lze zajistit potransplantační péči a léčbu případných komplikací.

7. 11. 2015 plicnifibroza.cz


Zpět