První český kongres s tématem IPF a přímou účastí pacienta s IPF

Postgraduální kurz Intersticiální plicní procesy.


Kurz „Intersticiální plicní procesy“ proběhl 23. listopadu 2015 v Praze a jeho cílem bylo edukovat lékaře o problematice intersticiálních plicních procesů včetně idiopatické plicní fibrózy. Organizátoři kurzu si touto cestou dovolují poděkovat jednomu z pacientů s IPF: aktivní účast nemocného s IPF na vzdělávací akci pro lékaře lze považovat za přelomovou. Lékaři potřebují zpětnou vazbu a pacient by měl být v léčbě jejich partnerem, cíle léčby by měly být pro lékaře i pacienta společné. Pokud by měl kterýkoliv pacient s IPF zájem podobných akcí se v budoucnosti zúčastnit (kalendář akcí České pneumoftizeologické společnosti na www.pneumologie.cz), může organizátory kontaktovat na info@plicnifibroza.cz.

2. 12. 2015 plicnifibroza.cz


Zpět