Aktualizace doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu IPF

České Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu IPF byly recentně aktualizovány. Významnou změnu 
doznala doporučení týkající se léčby IPF.


V léčbě idiopatické plicní fibrózy je doporučen nintedanib nebo pirfenidon, v doporučených postupech nejsou specifikována žádná funkční kritéria, která by lék vymezovala pro specifickou skupinu nemocných s IPF.

Aktualizované postupy najdete na webových stránkách České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

4. 3. 2016 plicnifibroza.cz


Zpět