Besedy s pacienty s IPF

Sdružení pacientů s idiopatickou plicní fibrózou organizuje cyklus besed zaměřených na témata, která pro Vás a Vaše blízké mohou být zajímavá, ale při ambulantní kontrole u lékaře na ně nemusí zbýt čas. Přitom tato problematika bývá obvykle pro nemocné velmi důležitá.


Jedná se především o plicní rehabilitaci, psychologickou péči, sociální podporu, možnosti nutričních opatření a jejich vlivu na Vaše onemocnění, o plicní transplantaci a podobně, s přihlédnutím k Vašim přáním a požadavkům.

Jako další přijde na řadu beseda s paní magistrou Hodkovou, psycholožkou spolupracující úzce s transplantačním týmem Fakultní nemocnice V Motole. Beseda se bude konat 11. 4. 2016 v 15 hodin v seminární místnosti Centra pro vědu a vzdělávání Thomayerovy nemocnice, pavilón A1, 1. patro – lze použít výtah.

Velmi prosíme zájemce, aby účast na besedě (můžete si s sebou přivést i kohokoliv z rodiny nebo jinou blízkou osobu) potvrdili e-mailem na info@plicnifibroza.cz nebo martina.sterclova@ftn.cz.

4. 3. 2016 plicnifibroza.cz


Zpět