Poděkování za účast na 3. setkání Steering Committee

Děkujeme všem členům Steering Committee za účast na třetím setkání. Další jednání je předběžně plánováno na 3. 9. 2016 v Londýně, před ERS konferencí. Místo bude upřesněno.


ERS International Congress 2016

11. 3. 2016


Zpět