CIPF meeting: 10.–11. 3. 2016, Praha

Setkání odborníků zabývajících se IPF se zúčastnili lékaři z řady států střední a východní Evropy: kromě ČR lékaři z Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska, Slovinska, ale i ze Švýcarska, Německa, Kanady nebo Izraele.


Zajímavé bylo srovnání dostupnosti léčby pro účastníky konference. Ukázalo se, že 27% účastníků nemá vůbec přístup k jakékoliv antifibrotické léčbě, 41% musí žádat o léčbu u každého pacienta individuálně a pouhých 22% má možnost předepisovat svým nemocným nintedanib a/nebo pirfenidon.

Slovinsko má na 2,06 miliónů obyvatel jedno centrum pro diagnostiku a léčbu IPF. V centru je pacient vyšetřen jen jednou - v době stanovení diagnózy, pak může léčbu předepisovat kterýkoliv pneumolog. Polsko s 38,5 milióny obyvatel nemá zaveden systém center pro IPF, antifibrotickou léčbu pacienti nemají k dispozici, v úvahu připadají jen klinické studie v některé z 11 univerzitních nemocnic. Počet obyvatel v Maďarsku dosahuje 10 miliónů. V zemi funguje 5 IPF center, antifibrotická léčba (nintedanib) je pro pacienty k dispozici od května 2015, přístup k pirfenidonu maďarští pacienti nemají.

Prakticky pouze ve Švýcarsku může být antifibrotická léčba předepisována tzv. bezlimitně, u všech nemocných s diagnózou IPF, bez ohledu na jejich plicní funkce. Jednou zahájená léčba nemusí být ukončena ani při poklesu plicních funkcí, nemocní mohou být léčeni prakticky doživotně.

4. 4. 2016 plicnifibroza.cz


Zpět