Radiační dávky – jak rizikový je jeden skiagram hrudníku?

Protože se relativně často setkáváme ze strany našich nemocných s obavou, zda opakovaným rentgenovým vyšetřením (tzv. lékařské ozáření – používání rentgenů pro diagnostické účely v medicíně) nedochází k poškození zdraví rentgenovaných osob a zda pro ně opakované rentgenové vyšetření nepředstavuje zdravotní riziko, dovolujeme si v následujícím příspěvku problematiku ozáření pacientům přiblížit.


V první řadě si je nutné uvědomit, že na jedné straně neexistuje „bezpečná“ dávka ionizujícího záření ani žádný limit, který by v rámci diagnostických postupů neměl být překročen např. za jeden rok. Na druhé straně zatím nejužívanější, nejvíce standardizovanou a nejlépe interpretovatelnou zobrazovací metodu u nemocných s plicním onemocněním představuje skiagram hrudníku a vyšetření počítačovou tomografií (CT). Skiagram hrudníku („rentgen“) by měl být vždy prováděn ve dvou projekcích, aby lékař získal prostorovou představu u případné plicní patologii a aby byly zobrazeny i ty části plic, které jsou v zadopřední projekci skryty třeba za srdečním stínem. Algoritmus provedení CT hrudníku závisí na tom, co chce lékař zobrazit – mezihrudí, náplň plicních cév, plíce jako takové. Tyto zobrazovací metody v některých případech nelze nahradit jinými vyšetřeními, při kterých by nemocný nebyl vystaven ionizujícímu záření. Nenahraditelnou úlohu hrají i u nemocných s intersticiálními plicními procesy včetně idiopatické plicní fibrózy.

K čemu Váš lékař rentgenové vyšetření potřebuje?

  1. Ke stanovení správné diagnózy – tady se neobejdeme bez CT vyšetření;
  2. Při pravidelných kontrolách k posouzení vývoje změn – eventuální zlepšení, zhoršení nebo vývoj komplikací;
  3. Při komplikacích nebo novém nálezu na rentgenu hrudníku je obvykle nutné zopakovat CT vyšetření.

Jaké dávce ionizujícího záření je člověk vystaven při provedení jednoho rentgenu a jednoho CT vyšetření?

  • Zadopřední snímek hrudníku – dávka 0,02 mSv - přibližná doba pro stejné ozáření z přírodních zdrojů 3 dny – riziko (dle radiační ochrany) minimální.
  • CT hrudníku – dávka 8 mSv – přibližná doba pro stejné ozáření z přírodních zdrojů 3,6 let – riziko (dle radiační ochrany) velmi nízké.

S čím to lze srovnat?

  • Let Praha Tokyo – dávka 0,2 mSv;
  • Přírodní ozáření osoby v ČR/rok – dávka 3,2 mSv;
  • Přírodní ozáření osoby na pláži Guarapari (Brazílie) – dávka 10 mSv/rok.

4. 4. 2016 plicnifibroza.cz


Zpět