III. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP: 2.–4. 6. 2016, Praha

V rámci největšího celostátního kongresu s plicní problematikou (http://www.pneumo2016.cz) byla prezentována řada sdělení s tematikou IPF. Zajímavá byla především data z registru IPF EMPIRE, která dokumentovala efekt antifibrotické léčby nejen na pokles plicních funkcí v čase, ale i na přežívání nemocných s IPF.


Vzhledem k hojné návštěvnosti části kongresu věnované intersticiálním plicním procesům lze doufat, že povědomí českých pneumologů o IPF stoupne a nemocní budou odesíláni do Center pro diagnostiku a léčbu včas.

2. 7. 2016 plicnifibroza.cz


Zpět