Zapojená pracovištěČeská republika

Česká republika

Pracoviště Koordinátoři
Thomayerova nemocnice, Pneumologická klinika prof. MUDr. Martina Vašáková, PhD
MUDr. Martina Šterclová, PhD
Nemocnice Na Bulovce, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie MUDr. Ladislav Lacina
FN v Motole, Pneumologická klinika MUDr. Pavlína Lisá
FN Plzeň, Klinika pneumologie a ftizeologie MUDr.  Radka Bittenglová
FN Hradec Králové, Plicní klinika MUDr. Vladimír Bartoš
Pardubická nemocnice, Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy MUDr. Renata Králová
FN Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy MUDr. Vladimíra Lošťáková, PhD
MUDr. Monika Žurková
Kroměřížská nemocnice, Oddělení pneumologicko-alergologické prim. MUDr.  Jana Pšíkalová
FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy MUDr. Ilona Binková
MUDr. Martina Doubková
Nemocnice Znojmo, Plicní oddělení prim. MUDr. Jan Kervitzer
Nemocnice Jihlava, Plicní oddělení prim. MUDr. Tomáš Snížek
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Plicní oddělení prim. MUDr. Pavel Reiterer
Nemocnice České Budějovice, Oddělení plicní a TBC MUDr. Hana Šuldová
FN Ostrava, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy MUDr. Martina Plačková
Nemocnice Nový Jičín, Oddělení pneumologie a ftizeologie MUDr. Richard Tyl
Krajská nemocnice T. Bati, Plicní oddělení prim. MUDr. Vladimír Řihák